Hiroshi Watanabe, Maiko Takayu as Yanaginosei, Matsuo Kabuki, 2004 
via zzzze

Nessun commento:

Posta un commento